Masterise Group hỗ trợ UNICEF Việt Nam thực hiện “Sáng kiến thay đổi tương lai” nhằm nâng cao môi trường sống và chất lượng giáo dục cho thế hệ mai sau thông qua việc xây dựng mô hình cộng dồng ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu.

HOẠT ĐỘNG NHẰM THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

img
img
img
img
img
img
img

SÁNG KIẾN
THAY ĐỔI TƯƠNG LAI

Mục tiêu: Nâng cao môi trường sống và chất lượng giáo dục cho trẻ em bị tác động bởi biến đổi khí hậu

MÔI TRƯỜNG SỐNG

GIÁO DỤC

Cộng đồng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu

Trường học Thông minh

Học thông qua lãnh đạo

Trường Học Thông Minh

Thử nghiệm chương trình trường học thông minh. Thử nghiệm phương thức giáo dục sáng tạo thông qua công nghệ (STEM). Chương trình đào tạo các dịch vụ vệ sinh cá nhân và WASH trong trường học và cộng đồng.

Học Thông Qua Lãnh Đạo

Trao quyền để trẻ em và thanh thiếu niên tự tạo ra sáng kiến, tự thực hiện để góp phần nâng cao khả năng phục hồi và nhận thức về môi trường trong trường học và cộng đồng.

CỘNG ĐỒNG THÍCH ỨNG
THÔNG MINH VỚI
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Thử nghiệm và triển khai công nghệ WASH có khả năng chống chịu với khí hậu
Tiến hành đánh giá về tiết kiệm năng lương và năng lượng tái tạo trong cấp nước nông thôn, thử nghiệm các mô hình và xây dựng hướng dẫn về sử dụng năng hiệu hiệu quả

SÓC TRĂNG

Dân số: 1,289,441
- 35% dân số là người dân tộc thiểu số
Sóc Trăng là một trong 10 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn ở Việt Nam. Nếu mực nước biển dâng thêm 1m vào năm 2100, Sóc Trăng sẽ bị ngập trên 72% diện tích tự nhiên khi triều cường.
- Tỷ lệ tiếp cận nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế : 67%. Tỷ lệ tiếp cận nhà vệ sinh sạch: 60,17%
- Tỷ lệ trường học không được sử dụng nước sạch và thiết bị vệ sinh là 41,67%

Tin tức

img

"Sáng kiến thay đổi tương lai" cho 34.700 trẻ em Việt Nam của Masterise Group và UNICEF

“Innovation for Children – Sáng kiến thay đổi tương lai” là dự án hợp tác giữa hai tổ chức nhằm cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng giáo [...]

Xem thêm
img

MASTERISE GROUP & UNICEF VIỆT NAM THAM GIA HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT THỰC ĐỊA TẠI SÓC TRĂNG

Tháng 10/2022, các đại diện của Masterise Group và UNICEF Việt Nam đã lần đầu tiên tới Sóc Trăng, tham gia chuyến đi khảo sát thực địa cho dự án Innov [...]

Xem thêm
img

Masterise Group công bố chương trình vì cộng đồng phát triển bền vững “Build A Better Future – Kiến tạo tương lai”

Công bố chiến lược dài hạn của chương trình với 3 mũi nhọn chiến lược: Môi trường sống – Giáo dục – Cứu trợ nhân đạo, nhằm nâng cao chất lượng cuộc số [...]

Xem thêm