VÌ SAO TRẺ EM VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÀ TRỌNG TÂM CỦA HỢP TÁC MASTERISE GROUP - UNICEF?

Trẻ em chắc chắn không phải là đối tượng gây ra biến đổi khí hậu. Thế nhưng, báo cáo của UNICEF năm 2021 đã chỉ ra chính các em lại chịu tác động nhiều nhất từ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đe dọa đến sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, an toàn, cũng như làm các em không được tiếp cận các dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường. 

Chung tay giải quyết “khủng hoảng khí hậu” nhằm kiến tạo tương lai, bảo vệ quyền trẻ em, Masterise Group ký kết hợp tác dài hạn cùng UNICEF Việt Nam trong chương trình “Innovation for Children” góp phần giải quyết ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với trẻ em Việt Nam.
 

Những đổi mới sẽ được thiết kế và thử nghiệm tại tỉnh Sóc Trăng, với tầm nhìn về việc nhân rộng các phương pháp tiếp cận này trong tương lai. Cùng Masterse Group & UNICEF theo dõi video để hiểu hơn về những sáng kiến chúng tôi đang nỗ lực nghiên cứu và triển khai vì tương lai của mọi trẻ em Việt Nam!