Hỗ trợ tài chính

Lãi suất gói vay như sau:
  • Lãi suất ưu đãi 8.65% cố định trong 24 tháng đầu tiên. Lãi suất ưu đãi  sẽ áp dụng trong 24 tháng cho từng đợt giải ngân theo tiến độ thanh toán
  • Thời gian vay lên đến 35 năm
  • Không thanh toán gốc trong 24 tháng đầu tiên
  • Vay lên đến 80% giá trị căn hộ (*)
  • Phí trả nợ trước hạn: từ 1-5 năm là 1.5%, từ năm thứ 6 trở đi miễn phí
  • Hồ sơ đơn giản và giải ngân nhanh chóng