ĐẶC QUYỀN VƯỢT TRỘI


Chính sách

Chi tiết

Mức dư nợ vay Lên tới 80% giá bán (đã bao gồm VAT)
Mức dư nợ được hưởng HTLS Lên đến 80% giá bán (đã bao gồm VAT)
Lãi suất và thời gian hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không vượt quá ngày 31/05/2024
Thời gian ân hạn nợ gốc kể từ ngày giải ngân đầu tiên Lên tới 12 tháng nhưng không vượt quá ngày 31/05/2024
Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS 0%

SALES AGENT

Hà Nội

Hồ Chí Minh