CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

  • Hỗ trợ 36 tháng phí quản lý

  • Hỗ trợ 36 tháng phí đỗ xe cho các căn hộ

*Thời gian áp dụng: từ 15/05/2022 đến hết ngày 15/06/2022