Document

Căn hộ 1 Phòng Ngủ

Vị trí : Zone B6-Tháp E-Căn số 15
Diện tích :
GFA : 50.70 m2
NFA : 46.74 m2
Vào Xem

Căn hộ 2 Phòng Ngủ

Vị trí : Zone B6-Tháp C-Căn số 05
Diện tích :
GFA : 73.98 m2
NFA : 67.77 m2
Vào Xem

Căn hộ 3 Phòng Ngủ

Vị trí : Zone B6-Tháp C- Căn số 09
Diện tích :
GFA : 98.73 m2
NFA : 92.925 m2 m2
Vào Xem