Corporate social responsibility

About us Created with Sketch.
About us Created with Sketch.

Not only committed to creating high quality apartments, Masterise Homes and other members under Masterise Group uphold our social responsibility seriously and is devoted to community and social development. Even small contributions can create great motivation within society, which is why Masterise Group will continue to promote community values for the betterment of everyone.

Since the COVID-19 outbreak first appeared in Vietnam, Masterise Group has been implementing a series of activities from the Covid-19 relief fund to medical devices. The Group also supports various groups of people, from frontline medical workers to vulnerable workers affected by Covid-19. The Group also commits to constantly supporting the community with practical activities, assisting Vietnam in overcoming the pandemic.

Masterise Group announces “Build A Better Future” - the strategic corporate responsibility program

“Build A Better Future” is designed with a solid strategic 3-pronged approach: Environment – Education – Humanitarian Aid, to enhance the living environment and education for future generations.

Masterise Group đồng hành cùng Room to Read trong ‘Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh’

Ngày Quốc tế phụ nữ - một ngày rất quan trọng với cả thế giới để tôn vinh tiếng nói của phụ nữ. Ngày 8.3 năm nay tại Masterise Group có phần “đặc biệt” hơn những năm trước nhờ vào một hành trình ý nghĩa cùng người bạn đồng hành mới: Room to Read.

VNEXPRESS FEATURED THE JOURNEY "GIVING LOVE - SHARING TET TO EVERY HOME"

Thousands of gifts from the program "Giving love - Sharing Tet to every home" have been given to children by Masterise Group and many organizations and unions in Ho Chi Minh City in the last days of the year of the Ox 2021.

2021 và hành trình kiến tạo tương lai tươi sáng vì cộng đồng tại Masterise Group

Doanh nghiệp hướng sự quan tâm đến những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề, tiếp sức cộng đồng vượt đại dịch và nâng chuẩn chất lượng sống một cách bền vững tại Việt Nam.

Dấu ấn khác biệt của Masterise Homes trong năm 2021

Không chỉ đẩy mạnh áp dụng công nghệ, liên tục bắt tay những tên tuổi hàng đầu thế giới, Masterise Homes còn cho thấy tầm nhìn và khát vọng nâng cao giá trị bất động sản Việt Nam.

TET REUNION: OFFERING TET GIFTS TO 7,000 CONSTRUCTION WORKERS

Every year, on the occasion of Tet, we have not only cared for our employees but also for our contractors’ construction workers by giving them Tet gifts. They are contributing to our building international standards projects in Vietnam.

Career_01 Created with Sketch.
Happening_2 Created with Sketch.