Dự án

Sắp triển khai

The Grand, Hanoi

Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton, Hanoi định hình một chuẩn mực sống siêu sang hoàn toàn mới, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Property_01 Created with Sketch.
Property_02 Created with Sketch.