MASTERISE HOMES

Happening_banner_01-sketch Created with Sketch.
Happening_banner_02-sketch Created with Sketch.

Nộp hồ sơ ứng tuyển : Quản Lý Thương Mại (QS manager)

Điền thông tin liên hệ của ứng viên và chọn hồ sơ để ứng tuyển:

Thông tin liên hệ của ứng viên

Hồ sơ của ứng viên

Lưu ý:
+ Tệp tin được gửi trực tiếp vào hộp thư của Bộ phận Tuyển dụng, vì vậy vui lòng kiểm tra cẩn thận trước khi nhấp vào "Nộp hồ sơ ứng tuyển"
+ Tất cả các bằng cấp và chứng chỉ (nếu có) không để dung lượng vượt quá 3MB; Bởi vì vượt quá khả năng quy định có thể dẫn đến việc Bộ phận Tuyển dụng không nhận được tệp tin.Vui lòng nhập không quá 300 ký tự

Career_01 Created with Sketch.
Career_02 Created with Sketch.
Đăng ký thành công

Hồ sơ ứng tuyển đã được gửi đến Masterise Homes thành công.