Gia nhập đội ngũ

Masterise Homes

Quản Lý Thương Mại (QS manager)

Mục tiêu

Quản lý Thương mại sẽ đóng vai trò chính trong việc hỗ trợ giám đốc Khối Mua sắm để xây dựng và triển khai chiến lược mua sắm có phối hợp với các bên liên quan khác. Phối hợp với các khối chức năng (Khối Dự Án, Khối Phát triển Bất động sản,…) để thực hiện quy trình mua sắm theo quy định nhằm đảm bảo việc lựa chọn nhà cung ứng được thực hiện một cách công bằng minh bạch, hướng tới lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ lý tưởng 

Trách nhiệm

 • Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
 • Đảm bảo tất cả các nhà cung ứng được sàng lọc là những nhà cung ứng đã qua sơ tuyển và đáp ứng các yêu cầu về đấu thầu cạnh tranh
 • Cung cấp hướng dẫn cụ thể về bộ hồ sơ cuẩn bị khi nhận các yêu cầu kỹ thuật và thương mại của các khối chức năng (Khối phát triển BĐS, Khối Dự án, và/hoặc bộ phận quản lý khối lượng nội bộ…)
 • Phối hợp với  các khối chức năng (Khối phát triển BĐS, Khối Dự án,…) hoàn thiện việc lựa chọn nhà cung ứng, cũng như hoàn thành các đề xuất đấu thầu căn cứ vào năn lực kỹ thuật và chi phí  thương mại của nhà cung ứng
 • Khởi tạo và triển khai áp dụng nhưng cải tiến nhằm tối ưu hóa quy trình mua sắm và nâng cao chất lượng trong quá trình thương thảo với các nhà cung ứng
 • Đầu mối tổng hợp các nhu cầu mua sắm
 • Phối hợp với các các Khối chức năng (Khối phát triển BĐS, Khối Dự án, …) trong việc quản lý hợp đồng , tuân thủ các thỏa thuận về hợp đồng, thương mại cũng như việc cung cấp dich vụ đã thõa thuận và ký  hợp đồng
 • Phối hợp với các các Khối chức năng (Khối phát triển BĐS, Khối Dự án, …) trong việc đánh giá hiệu quả của nhà cung ứng và cập nhật kết quả đánh giá vào cơ sỏ dữ liệu nhà cung ứng
 • Thao dõi các hồ sơ tài liệu mua sắm bao gồm các văn bản phê duyệt tại mỗi giai đoạn theo yêu cầu, đẩo bảo phải được xử lý, cũng như bàn giao cho Khối chức năng (Khối Hành chính và Nhân sự, …) theo biên bản bàn giao để lưu trữ hồ sơ tài liệu
 • Kiểm soát việc chia sẻ tài liệu hồ sơ mua sắm qua email hoặc nền tảng về phần mềm chia sẻ  
 • Hoàn thành các KPIs tài chính, các KPIs phi tài chính và các chỉ số KPIs được giao tùy từng thời điểm 
 • Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Khối mua sắm giao phó

Yêu cầu

 • 5 -10 years of progressive QS experience, preferably in real estate and construction industry. 
 • Education: Civil Engineer
 • In-depth knowledge of sourcing and QS principles and supply chain management best practices including process development.  The candidate should be familiar with the management of the entire supplier or consultant deliverable flow from initial requirement to delivering of final product.  This involve integrated planning with Project teams, sourcing, production, logistics and possible returning all to meet project schedules.
 • Proven contract negotiation skills
 • Strong negotiation skill
 • Strong analytical and innovative mindset to handle multiple projects and meet deadline
 • Ability to build and set up procurement function, developing a detailed strategic plan and managing multiple procurement professionals across a number of commodities
 • Ability to evaluate and research training options and alternatives
 • Ability to design and implement effective training and development

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Lưu ý

+ Tệp tin được gửi trực tiếp vào hộp thư của Bộ phận Tuyển dụng, vì vậy vui lòng kiểm tra cẩn thận trước khi nhấp vào "Nộp hồ sơ ứng tuyển"
+ Tất cả các bằng cấp và chứng chỉ (nếu có) không để dung lượng vượt quá 3MB; Bởi vì vượt quá khả năng quy định có thể dẫn đến việc Bộ phận Tuyển dụng không nhận được tệp tin.