Gia nhập đội ngũ

MASTERISE HOMES

Legal Manager

Mục tiêu/Objective

- Đảm bảo việc đầu tư,xây dựng, kinh doanh và vận hành của các dự án Công ty đầu tư, tham gia hợp tác đầu tư tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành;

- Cung cấp biện pháp quản lý rủi ro pháp lý tối ưu khi thực hiện các quyết định, chính sách do Công ty trong quá trình đầu tư, xây dựng và kinh doanh dự án;

- Đảm bảo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và cấp các giấy phép, phê duyệt, chấp thuận cần thiết cho Dự án phù với quy định pháp luật hiện hành.

Trách nhiệm chính/Key accountabilities 

1. Chủ trì soạn thảo các loại văn bản, Hợp đồng, đàm phám với bên thứ ba (đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp...) để tối ưu hóa quyền lợi của Công ty trong các giao dịch với bên thứ ba này; thẩm định dự thảo Hợp đồng, đề xuất các sửa đổi bổ sung cần thiết để đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và phù hợp lợi ích Công ty do các bộ phận khác của Công ty soạn thảo trình Ban Điều Hành Công ty.

2. Thẩm định về mặt pháp lý các văn bản của Công ty trước khi trình Ban Điều Hành Công ty trong các lĩnh vực.

 • Các thủ tục pháp lý trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng.
 • Văn bản, thỏa thuận để thực hiện các giao dịch về mua bán bất động sản với các đối tác.
 • Thay đổi cơ cấu tổ chức doanh nghiệp của các đơn vị Thành viên Công ty.
 • Giải quyết các khiếu nại phát sinh từ các Hợp đồng, các quan hệ giữa Công ty với Khách hàng, đối tác làm việc hoặc bên thứ ba.
 • Các văn bản khác theo yêu cầu của Ban Điều Hành Công ty.
 • Thực hiện cập nhật, rà soát, phổ biến các văn bản pháp luật mới có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư, xây dựng kinh doanh các dự án của Công ty.
 • Tổng kết đánh giá những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty, báo cáo Ban Ban Điều Hành Công ty để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất biện pháp phòng ngừa các rủi ro về mặt pháp lý.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban
  Ban Điều Hành Công ty phù hợp với chính sách đầu tư
  kinh doanh của Công ty.

3. Chủ trì soạn thảo và xin phê duyệt các biểu mẫu, Hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai cho Dự án tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Chủ trì đánh giá việc thuê Đơn vị tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty (M&A) thẩm định tính pháp lý, tuân thủ của các Công ty, dự án mục tiêu, đánh giá rủi ro về mặt pháp lý đối với các quyết định về tổ chức, quản lý của Công ty.

5. Thực hiện thủ tục sửa đổi /bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư, các thủ tục mua bán/chuyển nhượng cổ phần/vốn góp các Công ty sở hữu Dự án mục tiêu;

6. Thực hiện thủ tục xin phê duyệt, chấp thuận cần thiết cho việc đầu tư xây dựng Dự án (ngoại trừ việc trình duyệt các phê duyệt về quy hoạch; thực hiện các bước thẩm tra thiết kế cơ sở và kỹ thuật thi công; phê duyệt phương án PCCC, đánh giá tác động môi trường; xin giấy phép xây dựng chỉ thực hiện hỗ trợ Khối Dự án)

7. Đề xuất và thực hiện thủ tục có liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng của các Dự án, trình thẩm định và chấp thuận giao đất, tính tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Dự án; trình và phối hợp Khối Dự án trình phê duyệt Dự án đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu cho các người mua nhà tại Dự án.

Báo cáo công việc/Reporting lines

 • Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc pháp chế
 • Cấp báo cáo trực tiếp: Giám đốc pháp chế và Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ
 • Quan hệ nội bộ: Ban điều hành, các Khối, Phòng ban và CBNV Công ty
 • Quan hệ bên ngoài: Đối tác, khách hàng, Cơ quan quản lý nhà nước

Năng lực chuyên môn/Technical Capability

STT Tiêu chuẩn năng lực Cấp độ Tỷ trọng
A Kiến thức   30%
1 Bằng cấp, chuyên ngành: Cử nhân Luật hoặc cao hơn 3  
2 Ngoại ngữ: Anh ngữ IELTS
5.0
5%
3 Kiến thức chuyên môn 15%   15%
  Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc tương đương    
  Các kiến thức chuyên môn về bất động sản, tài chính, kinh tế    
4 Kinh nghiệm   10%
  Trên 7 năm kinh nghiệm làm việc    
 

Trong đó:

+ làm việc tại các Công ty Luật được xếp hạng trên Legal500 với vị trí Senior Associate từ 2 năm trở lên

+ làm việc tại các Công ty phát triển bất động sản từ 2 năm với chức danh Legal Manager

   
B Kỹ năng chuyên môn   30%
 

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật (legal research skill, legal analysis skill);

- Kỹ năng viết (legal writing);

- Kỹ năng quản lý thời gian;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm;

- Kỹ năng đọc và tìm chi tiết quan trọng;

- Kỹ năng thuyết phục và kỹ năng đàm phán

   
C Năng lực cốt lõi   40%
C1 Năng lực chung    
1 Tinh thần trách nhiệm 5%   5%
2 2 Khả năng giao tiếp và truyền thông   5%
C2 Năng lực chuyên môn đặc thù    
1 Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác   5%
2 Khả năng đàm phán    5%
3 Khả năng nắm bắt thông tin chi tiết   5%
C3 Năng lực quản lý lãnh đạo   10%
1 Khả năng lãnh đạo   5%
2 Khả năng đào tạo, hướng dẫn và định hướng   5%
3 Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi   5%
  Total   100%

Đánh giá hiệu quả công việc/KPIs

Theo tiêu chí được Công ty ban hành vào từng thời kỳ


NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Lưu ý

+ Tệp tin được gửi trực tiếp vào hộp thư của Bộ phận Tuyển dụng, vì vậy vui lòng kiểm tra cẩn thận trước khi nhấp vào "Nộp hồ sơ ứng tuyển"
+ Tất cả các bằng cấp và chứng chỉ (nếu có) không để dung lượng vượt quá 3MB; Bởi vì vượt quá khả năng quy định có thể dẫn đến việc Bộ phận Tuyển dụng không nhận được tệp tin.
Liên hệ thành công

Cảm ơn bạn đã gửi hồ sơ. Bộ phận Tuyển Dụng sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cám ơn.