Tuyển dụng

Happening_banner_01-sketch Created with Sketch.
Happening_banner_02-sketch Created with Sketch.

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

MỤC TIÊU

Đảm bảo rằng công tác quản lý chung, điều phối và đánh giá các kế hoạch, chương trình nhân sự nhận được sự quan tâm trong công ty Quản lý Bất Động Sản nhằm tạo nên môi trường làm việc hiệu quả, vui vẻ, nơi mọi người làm việc để hiện thực hóa sứ mệnh và mục tiêu của công ty. Nhiệm vụ bao gồm quản lý công tác tuyển dụng, xây dựng mối quan hệ nhân viên, quản lý hiệu suất, đào tạo, phát triển và quản lý nhân tài trong doanh nghiệp Quản lý Bất Động Sản.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng và quản lý các kế hoạch và quy trình nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh chung 
 • Lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các hoạt động và hành động của khối nhân sự 
 • Phát triển và triển khai các chiến lược và sáng kiến ​​nhân sự
 • Thúc đẩy giá trị doanh nghiệp và định hình một nền văn hóa tích cực. Lên chiến lược tuyển dụng để có thể đem lại nguồn lục tốt nhất cho công ty, giám sát việc thực hiện và lựa chọn, tổ chức phỏng vấn, đánh giá và định hướng nhân viên mới 
 • Đóng góp vào việc phát triển các mục tiêu và hệ thống của khối Nhân sự 
 • Làm việc với các khối liên quan để xây dựng kế hoạch tuyển dụng bao gồm quảng cáo vị trí tuyển dụng, tìm kiếm nguồn ứng viên…
 • Khảo sát thị trường quản lý bất động sản và đề xuất mức lương hàng năm cho tất cả các vị trí phù hợp với kết quả khảo sát
 • Đánh giá nhu cầu đào tạo để tổ chức và theo dõi các chương trình đào tạo
 • Làm việc với các khối liên quan để xây dựng các chương trình đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn và quy trình của công ty
 • Đánh giá sự phát triển của cá nhân và tổ chức, triển khai các phương pháp đào tạo khác nhau (học trực tuyến, hội thảo và đào tạo chuyên môn…) 
 • Làm việc với Quản lý Tòa nhà để phát triển thành viên trong sơ đồ tổ chức tại các dự án thông qua kế hoạch phát triển nghề nghiệp
 • Quản lý thời gian thử việc, hợp đồng lao động và bảng lương
 • Đề xuất nội dung nhằm soạn thảo và cập nhật sổ tay nhân viên, quy trình nhân sự và các chính sách liên quan
 • Xử lý các tranh chấp giữa nhân viên và công ty theo luật và luôn đảm bảo danh tiếng công ty được bảo vệ.
 • Thiết lập ngân sách hoạt động nhân sự bao gồm quảng cáo tuyển dụng, sử dụng dịch vụ săn đầu người, tổ chức đào tạo ngoại tuyến và trực tuyến, hoạt động sinh hoạt tập thể, v.v.
 • Làm việc với công ty Bảo hiểm để hỗ trợ bất kỳ nhân viên nào có yêu cầu bồi thường
 • Tham vấn Trưởng bộ phận xây dựng chiến lược nhân sự, đề ra tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc v.v. 
 • Hỗ trợ chính các khối khác những vấn đề liên quan đến IT và thủ tục hành chính 
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Điều hành / Phó Giám Đốc

YÊU CẦU

STT Tiêu chuẩn năng lực Tỷ trọng
A Kiến thức 30%
 

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

 
2 Kiến thức chuyên môn 30%
 

5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực HR ở những công ty Bất Động Sản

 
C

Năng lực cốt lõi

40%
C1 Năng lực chung  
C2 Năng lực chuyên môn/ đặc thù  
C3

Năng lực quản lý lãnh đạo

 
1

Có khả năng lãnh đạo đội nhóm

 
2

Có khả năng kết nối các bộ phận và xử lý các vấn đề liên quan đến người lao động và chế độ

 
 

Total

 100%

 


Career_01 Created with Sketch.
Career_02 Created with Sketch.