Gia nhập đội ngũ

Masterise Homes

Quản lý chất lượng

MỤC TIÊU:

Chịu trách nhiệm quản lý việc thiết lập và áp dụng các tiêu chuẩn của Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng và đảm bảo rằng tất cả dự án của Masterise được bàn giao và vận hành theo đúng tiêu chuẩn đã đề ra, tuân theo các yêu cầu của Hợp Đồng Dịch vụ Quản lý Bất Động Sản và cam kết về chất lượng dịch vụ. 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hỗ trợ thiết lập tiêu chuẩn và mục tiêu Quản lý chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn, mục tiêu này được áp dụng xuyên suốt trong các bộ phận của khối Quản Lý Bất Động Sản.
 • Xây dựng và xem xét các chính sách nội bộ, đảm bảo tất cả các quy trình nhất quán và phù hợp với thực tiễn vận hành đẳng cấp quốc tế. 
 • Thúc đẩy văn hóa tuân thủ về tiêu chuẩn chất lượng trong công ty và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ 
 • Theo dõi công tác đào tạo nhằm đảm bảo nhân viên tham dự đầy đủ và tổ chức các buổi đào tạo quan trọng
 • Đảm bảo tuân theo chương trình Kiểm soát Chất lượng nhằm mang lại chất lượng dịch vụ nhất quán và tạo ra các tiêu chuẩn vận hành xuất sắc trong toàn công ty. 
 • Tuyển dụng và đào tạo nhân sự thực hiện kiểm soát chất lượng vận hành tất cả các dự án và triển khai sáng kiến ​​đánh giá chất lượng.
 • Đánh giá định kỳ vận hành dự án và phát hành báo cáo đánh giá chất lượng độc lập để Cấp Quản Lý xem xét
 • Đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà thầu (vệ sinh, bảo vệ, cảnh quan…) nhằm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã được quy định trong hợp đồng.
 • Kiểm toán các hoạt động tài chính của dự án để đảm bảo tuân theo các chính sách Kế toán và hoạt động trong phạm vi ngân sách được phê  duyệt. 
 • Kiểm tra tất cả các tài liệu và quy trình vận hành / danh sách kiểm tra liên quan đến công tác bảo trì và vận hành dự án bao gồm các hệ thống kỹ thuật 
 • Tham gia  xây dựng và / hoặc dẫn dắt triển khai các sáng kiến ​​liên quan đến việc cung cấp dịch vụ khách hàng & tiêu chuẩn chất lượng dịch cao cấp 
 • Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty trong phạm vi chuyên môn.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Điều hành / PGĐ

YÊU CẦU

  Tiêu chẩn năng lực Tỷ trọng
A Kiến thức 40%
1 Education:  
 

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan

 
B Kỹ năng chuyên môn 30%
1

Trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng

 
2

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, hiểu các tiêu chuẩn của bất động sản cao cấp

 
C Năng lực cốt lõi 30%
C1

Năng lực chung

 
1 Chịu khó, nhiệt tình và năng nổ trong công việc  
2

Phối hợp với các phòng ban để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ

 
C2 Năng lực chuyên môn 10%
C3

Năng lực quản lý lãnh đạo

10%
  Khả năng phân tích vấn đề  
  Khả năng lãnh đạo đội nhóm  
  Tổng 100%

 


NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Lưu ý

+ Tệp tin được gửi trực tiếp vào hộp thư của Bộ phận Tuyển dụng, vì vậy vui lòng kiểm tra cẩn thận trước khi nhấp vào "Nộp hồ sơ ứng tuyển"
+ Tất cả các bằng cấp và chứng chỉ (nếu có) không để dung lượng vượt quá 3MB; Bởi vì vượt quá khả năng quy định có thể dẫn đến việc Bộ phận Tuyển dụng không nhận được tệp tin.